Värmepumpar anpassade för vårat klimat

 

 

 

 

 

 

 

Namnlöst dokument

 

Det finns möjlighet att hämta maskiner i Nykvarn utanför Södertälje, dock endast efter överenskomelse om dag och tidpunkt.

Jag tar endast emot beställningar via e-post. Tar ej emot telefonbeställningar då risken för missförstånd om tid och plats kan inträffa.

Vi kan även erbjuda olika former av räntefria köp eller krediter via Wasa Kredit.

Vid köp inkl installation skickas faktura efter att installationen är utförd med 10 dagars förfallotid.

Kontakta oss för mer information. (Kontakt i menyn)

Vid beställning inkl installation behöver jag nedanstående uppgifter:

Namn
Adress
Postnummer och ort
telnummer hem och mobil
Vilken modell som ska installeras
Är det det standardinstallation eller avviker något från standard och då i så fall vad är det som avviker.
Hur långt är det till jordat ellutag som tex stickkontakt, dosa eller säkerhetsbrytare från utedelen räknat.
Personnummer och fastighetsbeteckning om vi skall göra ROT avdrag på fakturan.

Beställningar tas enbart emot via e-post bakom fliken kontakt.
Om ni skulle få avslag av Skattemyndigheten på ROT avdraget fakturerar TS Comfort AB kunden resteranda halva arbetskostnad som är avdragen på fakturan.