TS Comfort AB
comfort@telia.com
070-7634900

 

 

 

 

 

 

 


Vi är auktoriserade samarbetspartner till Mitsubishi Electric och Toshiba
Detta framgår även via deras hemsida om man söker på återförsäljare.

Det innebär att våra sålda och installerade värmepumpar garantiregistreras
hos respektive Svenska distributör för eventuella framtida service eller garantiärenden.

mvh

Thomas
TS COMFORT AB
070-7634900